Italian songs

Tu Soltanto Tu (1982) | Em, Chỉ Mình Em Duy Nhất | Al Bano & Romina Power

Al Bano & Romina Power
Al Bano & Romina Power at the day of the Eurovision Song Contest 1976. Author: Di NOS. Source: Beeld en Geluidwiki - Gallery: Eurovisie Songfestival 1976, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25348961

Tiếng Ý được ví như là một trong những ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới. Đặc biệt, trong tình yêu, thể hiện tình cảm của mình giành cho người thương luôn luôn được thăng hoa bởi ngôn ngữ đẹp và lãnh mạn, rất Ý. Bản tình ca Ý – “Em, chỉ mình em” (1982) – được thể hiện bởi đôi danh ca Al Bano & Romina Power, là một minh chứng cho sự lãng mạng và sự hài hòa của tiếng Ý.

Tu Soltanto Tu | Em, Chỉ Mình Em Duy Nhất | You, only You

1.
Tu soltanto tu
con le canzoni che mi canti tu,
con qualche tua poesia malinconia,
con tutti quei pensieri d’amore quasi a tutte le ore.

2.
Tu soltanto tu
con tutte le emozioni che mi dai,
con quello squardo che tu sola hai,
con l’aria di chi a fare l’amore ci mette anche il cuore.

 

3. Coro:
Mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare,
facendomi sognare un po’ di più,
ogni ora di più,
ogni anno di più,
con il corpo e con la mente contemporaneamente.

Mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare, amore mio,

Per volare con te
solamente con te
abbracciati dolcemente da soli o tra la gente.

4.
Tu soltanto tu
con tutte le sorprese che mi fai,
quel po’ di timidezza che tu hai,
quel modo di vestire un po’ strano con le mani sul piano.

5.
Tu soltanto tu
col trucco o senza niente sempre tu,
con la semplicita dei tuoi perché,
col muso per un vecchio rancore o col sorriso migliore.

6. Coro:
Mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare,
facendomi sognare un po’ di più,
ogni ora di più,
ogni anno di più,
con il corpo e con la mente contemporaneamente.

Mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare,
mi hai fatto innamorare, amore mio.

Per volare con te
solamente con te
abbracciati dolcemente da soli o tra la gente.

7.
Tu soltanto tu
Tu soltanto tu.

1.
Anh, chỉ mình anh duy nhất
Với tất cả bài hát anh hát tặng em
Với những bài thơ buồn man mác
Với tất cả suy tư yêu thương anh giành cho em từng giờ.

2.
Em, chỉ mình em duy nhất
Với tất cả cảm xúc yêu thương em giành cho anh
Với anh mắt đó chỉ mình em có
Với gương mặt người đắm chìm trong cơn yêu,  ta đặt vào đó cả con tim.

3. [Điệp khúc]:
Anh làm cho em phải lòng anh mất rồi,
Anh làm cho em phải lòng anh mất rồi,
Làm cho em mơ mộng nhiều hơn,
Từng giờ nhiều hơn,
Từng năm nhiều hơn,
Với tất cả thân xác em và linh hồn em cùng lúc này.

Em làm cho anh phải lòng em mất rồi,
Em làm cho anh phải lòng em mất rồi,
Em làm cho anh phải lòng em mất rồi, tình yêu của anh,

Bay lên cùng em,
Chỉ với em thôi,
Ôm em tha thiết, giữa đôi ta hay giữa đám đông.

4.
Anh, chỉ mình anh duy nhất
Với tất cả những bất ngờ anh làm cho em,
Với chút rụt rè nơi anh,
Cách ăn mặc đôi chút khác thường với đôi tay trên piano.

5.
Em, chỉ mình em duy nhất
Với phấn son hay mộc mạc không trang điểm mãi mãi là em,
Với sự giản dị của em,
Với nét buồn rầu hờn trách hay nụ cười rực rỡ nhất của  em.

6. [Điệp khúc]:

Anh làm cho em phải lòng anh mất rồi,
Anh làm cho em phải lòng anh mất rồi,
Làm cho em mơ mộng nhiều hơn,
Từng giờ nhiều hơn,
Từng năm nhiều hơn,
Với tất cả thân xác em và linh hồn em cùng lúc này.

Em làm cho anh phải lòng em mất rồi,
Em làm cho anh phải lòng em mất rồi,
Em làm cho anh phải lòng em mất rồi, tình yêu của anh,

Bay lên cùng em,
Chỉ với em thôi,
Ôm em tha thiết, giữa đôi ta hay giữa đám đông.

7.
Anh, chỉ mình anh duy nhất
Em, chỉ mình em duy nhất…

(Vietnamese translation by SempreLearn)

About the author

Nguyen-cv-04

Nguyen has studied in Italy since 2012. She  is very passionate in learning Italian by exploring Italy’s rich culture, nature and local products. She finds herself fortunated to study and live in a beautiful country in the middle of the Mediterranean sea where it shares many similarities in culture with her homeland. She, therefore, launched this educational blog semprelearn.com to share her experience in studying Italian and other things.